Capítol Hacia un mapa g-local de tribus educadoras
RESUM CAPíTOL

A manera de conclusions, aquest capítol reprèn tant els objectius i les hipòtesis de la investigació feta sobre les tribus educadores com els fonaments previs, que constitueixen una ètica a la qual s’ha de donar resposta. El capítol parteix de diferents perspectives pedagògiques sobre diversos temes en relació amb les polítiques de joventut, l’educació en el temps lliure, l’atenció a poblacions en risc d’exclusió social, la intervenció socioeducativa i la transformació social, per oferir, finalment, una sèrie de recomanacions pràctiques a partir de les experiències presentades.FORMATS DISPONIBLES
5.99 €