Capítol Hacia un mapa g-local de tribus educadoras
RESUM CAPíTOL

A manera de conclusions, aquest capítol reprèn tant els objectius i les hipòtesis de la investigació feta sobre les tribus educadores com els fonaments previs, que constitueixen una ètica a la qual s’ha de donar resposta. El capítol parteix de diferents perspectives pedagògiques sobre diversos temes en relació amb les polítiques de joventut, l’educació en el temps lliure, l’atenció a poblacions en risc d’exclusió social, la intervenció socioeducativa i la transformació social, per oferir, finalment, una sèrie de recomanacions pràctiques a partir de les experiències presentades.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Aquest llibre tracta d’identitats juvenils que s’expressen, es busquen i es construeixen a través de practiques singulars. També, sobre l’anàlisi i la reflexió elaborada al voltant d’aquests processos en contextos d’educació no formal i a través de practiques juvenils de treball grupal i comunitari. A partir de perspectives, anàlisis i metodologies de l’antropologia, l’educació i la pedagogia social, aquest text aporta una construcció conceptual nova que pot resultar molt útil pel que fa a aplicacions, anàlisis i línies d’investigació. És el concepte de tribu educadora. A través d’aquest concepte l’autor descriu i analitza els rituals que els joves educadors posen en pràctica en les interaccions educatives desenvolupades en contextos socials. 

Llibre disponible per capítols
INDICE