Capítol Hacia un proyecto de enseñanza de la lengua
RESUM CAPíTOL

Quina és la relació entre llengua i escola? Què és un projecte lingüístic de centre? Com podem definir un pla de normalització lingüística? Tots els professors tenen competència per ensenyar llengua? Com es desenvolupa la competència lingüística de l’alumnat? I la comunicativa? En què consisteix el programa d’immersió lingüístcia? Aquest capítol parla de tot això, esbossant les bases per a un projecte docent en aquesta àrea i oferint diverses orientacions en aquest sentit.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Un manual de didáctica de la lengua para el profesorado de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años). Con una perpectiva moderna, global y práctica y un lenguaje coloquial, responde a preguntas como éstas: ¿Cuáles son los objetivos y los contenidos del área de lengua en tercero? ¿Y para el ciclo 14-16 años? ¿Qué procedimientos, qué conceptos y qué valores puedo trabajar en clase? ¿Qué relación tiene con el proyecto lingüístico de centro? ¿Qué papel tiene la literatura, la sociolingüística o los medios de comunicación en la clase de lengua? ¿Con qué técnicas puedo trabajarlos?


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Planteamiento general
II Parte: Objetivos y contenidos