Capítol Hacia una gramática pedagógica
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se situa en el marc de la necessitat d’una gramàtica pedagògica que pugui servir d’instrument per a la programació dels continguts gramaticals, considerats pertinents per al desenvolupament d’una seqüència didàctica, dins d’un enfocament integrador de la reflexió gramatical i de l’ús de la llengua. En aquesta gramàtica no serà suficient descriure les formes lingüístiques, sinó que el més important serà mostrar per a què serveixen i com s’utilitzen en els diferents usos socials de la llengua. Limitant-se al terreny de la sintaxi, l’autor propugna que aquesta gramàtica pedagògica té una base semàntica i pragmàtica (segons els models de les gramàtiques funcionals i cognitives), com a condició necessària perquè l’activitat metalingüística dels alumnes en el marc de l’oració pugui tenir sentit en el desenvolupament de capacitats lingüisticocomunicatives.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE