Capítol Haciendo frente a la disrupción dede la gestión del aula
RESUM CAPíTOL

La intervenció adequada sobre el fenomen de la disrupció i la comprensió dels diferents elements que el componen tenen repercussions en l’actitud tant de l’alumnat com del professorat i també en el clima del centre. Per això, l’objectiu d’aquest capítol és oferir estratègies i propostes per fer front a aquesta qüestió, analitzant els elements clau de la disrupció així com la seva relació amb el clima de l’aula-centre, les relacions interpersonals o l’establiment de límits, entre d’altres. També s’inclouen propostes pràctiques d’activitats sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén posar una mica d’ordre en un camp de coneixement en el qual les idees i les propostes d’intervenció per a la millora de la convivència sovint es superposen, o s’analitzen des de perspectives diverses, no sempre compatibles pràctica i ideològicament, provocant cert desconcert en els centres. Per aquesta raó s’ha considerat útil sotmetre a contrast i discussió aquesta particular manera d’entendre la gestió de la convivència, presentant-la en un marc d’actuació obert, global i integrador que els autors denominen Modelo integrado de resolución de conflictos en centros escolares.

Llibre disponible per capítols
INDICE