Article Haurem de fer foc nou: educar... ensenyar...
RESUM ARTICLE

Hi ha expressions que no es poden traduir literalment a d'altres idiomes, ½fer caliu+ n'és una. Equival a crear un ambient d'acollida i d'acompanyament, un clima harmoniós i positiu que convidi a l'acció ben avinguda amb la reflexió. La dinàmica del lloc en surt reforçada.

AUTORS
Gibert Font, Quim / Castillo Meléndez, Toñy
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: La ràdio com a recurs.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL