Capítol Hay que saber gestionar la heterogeneidad de un grupo clase, en lugar de ignorarla o reducirla.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol analitzarem el concepte de l’heterogeneïtat com una cosa inherent a la naturalesa humana. Pretendre combatre-la, anul·lar-la i, fins i tot, reduir-la, és inútil. Resulta més útil buscar la manera de gestionar l’heterogeneïtat, en lloc de pretendre una homogeneïtat impossible. Per fer-ho, parlarem del concepte de la pedagogia de la complexitat i les estratègies per a la personalització de l’ensenyament en una escola inclusiva. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE