Capítol Herramientas para la observación y la interpretación de los procesos psicosociales
RESUM CAPíTOL

És complicat arribar a valorar el procés emocional dels alumnes durant les vivències i experiències emocionals de l’aula. Així doncs, cal tenir en compte l’observació com a via per obtenir i interpretar els resultats dels processos psicosocials del nen en les diverses experiències emocionals que es duguin a terme. Es presenten dos tipus d’observacions diferents, la introspectiva i la sistemàtica, les quals serviran per valorar de manera integral tota l’experiència abans, durant i després de viure-la a través d’una sèrie d’objectius, indicadors i paràmetres que cal tenir en compte.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre aporta elements de reflexió i d’anàlisi, suggeriments, invitacions, recursos… que acosten l’educador a una pràctica de l’educació emocional progressivament estructurada. Sentir y crecer no són només propostes d’educació emotiva, perquè també utilitza estratègies, materials, ambients, processos, etc. de caràcter cognitiu. No són només suggeriments de caràcter escolar, perquè evidencia la col·laboració amb les famílies. Tampoc es limita a invitacions genèriques, perquè una bona part d’aquestes estan desenvolupades de manera estructurada. No són només llistes de recursos, perquè cada idea està contextualitzada, justificada i fonamentada. Ni tan sols són només recomanacions d’actituds exigibles al docent, perquè la majoria inclouen descripcions de desenvolupaments possibles. Aquest llibre no és exhaustiu, però sí complet, perquè sense pretendre esgotar tots els referents ofereix un panorama suficientment complet dels àmbits que cal tenir en compte quan pretenem acostar els nens i les nenes d’educació infantil al descobriment i a iniciar la comprensió de la seva pròpia vida emocional.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte. Ejes clave para la interpretación del crecimiento
II Parte. Propuestas educativas para favorecer el sentir
III Parte. Familias y escuela
IV Parte. Compendio bibliográfico y documental