Capítol Historia de la física y enseñanza de la Física
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda com la introducció d’aspectes històrics permet mostrar una imatge de la física més pròxima a la manera com es construeixen els coneixements científics, a com evoluciona la ciència en el seu context sociohistòric i a les repercussions socials que tenen els avenços científics; tot això millora l’actitud dels alumnes davant d’aquesta matèria d’estudi i el seu interès per participar en el procés d’ensenyament-aprenentatge. A continuació es proposen un seguit d’activitats de diferent tipologia, així com diverses fonts sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE