Capítol Historia y desarrollo de las enseñanzas artísticas en educación secundaria obligatoria y bachillerato de Artes
RESUM CAPíTOL

Malgrat que les matèries artístiques no tenien un pes específic en els ensenyaments a Espanya abans de l’entrada en vigor de la Llei orgànica general del sistema educatiu (LOGSE), podem pensar que sí que van ser presents en el concepte general d’educació. Aquest capítol presenta la història i el desenvolupament dels ensenyaments artístics dels darrers segles, revisant els continguts de les assignatures relacionades amb les arts i la seva concreció en les diferents lleis educatives, fins a arribar a la Llei orgànica d’educació (LOE).FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE