Historias de ayer para gente de hoy...
Resum del recurs

Recurs obert que recull el projecte del mateix nom realitzat amb alumnat d'ESO.


Descripció del recurs

Recurs obert que recull el projecte del mateix nom realitzat amb alumnat d'ESO. En ell es desenvolupen, fonamentalment, continguts relacionats amb els següents blocs curriculars: bloc 1 («Comunicació oral: escoltar i parlar»), bloc 2 («Llegir i escriure») i bloc 4 («Educació literària»). El projecte està organitzat en diferents seqüències d'activitats, cadascuna de les quals culmina amb una tasca intermèdia.

Aquestes tasques estan relacionades, cadascuna d'elles, amb diferents aspectes del treball sobre la narrativa literària necessaris per a la creació del producte final.

Enllaç: http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/realengua/contenidos/historiasdeayer/index.html

Més informació a l'article «Històries d'ahir per a gent d'avui», publicat a la revista Articles (número 82) (clic aquí).