Capítol Historias de consructivismos. Concepciones constructivas en psicología y psicología de la educación
RESUM CAPíTOL

És arriscat referir-se a un únic constructivisme, a causa de l’existència de diferents teories i models subjectes a aquests plantejaments. Per aquest motiu, aquest capítol presenta els principis bàsics de les perspectives constructivistes que disposen de més elaboració teòrica en psicologia i que han generat un cos d’investigació significatiu. Així, es descriuran la teoria genètica, la teoria d’esquemes, el constructivisme radical, la teoria historicocultural i el construccionisme social. Es tracta de teories o marcs conceptuals amb importants implicacions per als contextos formals d’ensenyament i aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €