Capítol Hoja de ruta para la contribución a las CCBB: las claves del proceso paso a paso
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’inclou un «full de ruta» mitjançant el qual es desenvolupen de manera detallada totes i cadascuna de les actuacions que caldrà acomplir en cadascun dels 15 passos que configuren la seqüència d’actuació que posen en pràctica el desenvolupament del projecte INCOBA. Així mateix, es detallen tots els aspectes necessaris per dur a terme el projecte amb garanties d’èxit. Per fer-ho, s’expliquen les actuacions incloses en cadascun dels passos en què ha estat dividit el seu desenvolupament aportant exemplificacions pràctiques que ajudaran a comprendre més bé el sentit i la intencionalitat de les decisions preses.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €