Capítol Homenaje tridimensional a M.C. Escher
RESUM CAPíTOL

La matèria Volum suposa l’acostament de l’alumnat a les manifestacions plàstiques de caràcter tridimensional, mitjançant l’estudi de l’espai i de la gènesi del volum, juntament amb el coneixement i la utilització de la matèria tridimensional. Amb el projecte que es recull en aquest capítol es pretén que el professorat apropi els seus alumnes a la realitat tridimensional, prenent com a punt d’origen una superfície bidimensional perquè serveixi de suport a l’estudi individualitzat dels conceptes de la forma tridimensional.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Investigació, innovació i, sobretot, una sèrie de bones pràctiques garantides gràcies a la seva aplicació real duta a terme les aules, basada en les experiències personals dels autors, en el seu coneixement dels alumnes i els centres, en les seves investigacions i innovacions, en el seu bon fer didàctic i pedagògic. Aquestes competències permeten iniciar tant el futur professor com el que està en exercici en pràctiques innovadores, donant-los la possibilitat de conèixer els continguts curriculars, i de planificar, desenvolupar i avaluar els processos educatius de les matèries pròpies de Dibuix: Arts plàstiques i visuals.

Enllaç als materials complementaris dels diferents capítols.


Llibre disponible per capítols
INDICE