Article Horaris acadèmics i ritme biològic del cervell dels adolescents
RESUM ARTICLE

En aquest article es descriuen quines són les particularitats del cervell adolescent que afecten la confecció dels horaris, i es proposen una sèrie de punts de reflexió que han de permetre millorar el disseny horari a l’educació secundària. Es parlarà del ritme circadiari, el son i la vigília, de l’alimentació; del descans periòdic entre activitats acadèmiques i de l’esport, la relaxació i les activitats artístiques.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €