Article I de les classes de mots, què en saben, els nostres alumnes?
RESUM ARTICLE

Un camí per desencallar el procés d'elaboració de la gramàtica pedagògica i alhora dotar-la d'unes bases estables fóra, sens dubte, escoltar la veu de l'aprenent, saber què és el que realment aprèn del que li ensenyem o quina és la naturalesa i la consistència del seu saber. En el present article, fruit de l'anàlisi d'un bon nombre d'enquestes i entrevistes respostes per estudiants de secundària, podem constatar que entre els sabers declaratius que aquests tenen sobre les classes lèxiques i els procediments que activen per identificar-les no s'estableixen els ponts necessaris. Malgrat això, al llarg de la secundària, s'aprecia una evolució. L'escrit acaba amb algunes reflexions per a la pràctica docent.

AUTORS
Macià Guilà, Jaume


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €