Capítol Ideas clave para planificar y gestionar actividades matemáticas competenciales en educación primaria
RESUM CAPíTOL

Per al disseny d’activitats matemàtiques competencials, aquest capítol proposa un model de sis fases, anomenat Model d’Alfabetització Matemàtica en la Infància, una seqüència de fases la finalitat de les quals és impulsar la capacitat de l’alumnat per fer servir, de manera comprensiva i eficaç, les matemàtiques apreses a l’escola en una varietat de contextos. Així, s’ofereixen algunes idees clau per planificar i gestionar activitats matemàtiques competencials a l’aula d’educació primària, orientades a millorar la pràctica docent del professorat d’aquesta etapa educativa. Aquestes idees es focalitzen en com es pot treballar la resolució de problemes, el raonament i la prova, la comunicació, les connexions i la representació a l’aula de matemàtiques.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es focalitza en quines matemàtiques ensenyar a educació primària i com ensenyar-les. Els primers capítols expliquen què és la competència matemàtica i com desenvolupar-la a través d'una planificació i gestió d'activitats ajustades a les necessitats reals per aprendre matemàtiques.

Els capítols centrals aborden els blocs de contingut: numeració i càlcul, àlgebra primerenca, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Cada capítol inclou els coneixements més importants, una seqüenciació de continguts per nivells i itineraris didàctics d'ensenyament en els quals es descriuen una gran varietat de recursos organitzats en tres nivells: 1) contextos informals (situacions reals, materials manipulatius i jocs); 2) contextos intermedis (recursos literaris i tecnològics, com applets, robots educatius programables, etc.); 3) contextos formals: recursos gràfics, per avançar cap a la formalització del coneixement matemàtic. L'últim capítol ofereix orientacions i recursos específics per a l'avaluació de la competència matemàtica.

  

   


Llibre disponible per capítols
INDICE