Recursos Ideas para acercar la naturaleza a los niños


Ideas para acercar la naturaleza a los niños
Resum del recurs

Els nens d'avui tenen prou contacte amb la Terra, el medi ambient? Es pot parlar de dèficit de natura? Quines en són les conseqüències?


Descripció del recurs

Els nens i nenes d'avui tenen prou contacte amb la Terra, el medi ambient? Es pot parlar de dèficit de natura? Quines en són les conseqüències?

La vida civilitzada ha anat disminuint progressivament el nostre contacte amb la natura. Els nens i nenes viuen actualment tancats, connectats a la tecnologia i separats del món natural, quelcom que comporta una pèrdua d’espontanietat, sensibilitat i alegria, l’alteració dels nostres bioritmes i, en conseqüència, l’aparició de nombrosos trastorns físics i psíquics: obesitat, augment de problemes de concentració, increment dels comportaments violents, asmes, al·lèrgies, etc.n

Els nens d’avui reben molta informació sobre medi ambient i ecologia: els parlem del canvi climàtic, de la desaparició de nombroses espècies, de la contaminació de rius i llacs, etc. Tanmateix gran part del coneixement que estan adquirint es caracteritza per fer referència a llocs molt allunyats del seu entorn i perquè una bona part d’aquest coneixement prové de llibres, fitxes o ordinadors.

 

És important que l’escola ajudi als nens i nenes a recuperar el contacte amb la natura. Algunes propostes per aconseguir-ho poden ser:

 

· Habilitar un espai on els nens puguin jugar amb sorra, aigua, etc.

· Procurar triar joguines fetes amb materials naturals i no tant el plàstic i els altres productes sintètics.

· Considerar la possibilitat de tenir un animal a la classe.

· Plantar flors i plantes natives de la regió i observar els canvis d’estacions. Millor si són comestibles i/o aromàtiques.

· Reciclar els residus orgànics en un compostador i aprofitar l’adob orgànic per a les plantes.

· Organitzar sortides freqüents a parcs, jardins i camps propers, però sempre sense imposar la natura.

· Deixar-nos contagiar pel seu entusiasme i alegria amb la natura; recuperar la capacitat infantil de divertir-se amb les coses senzilles.

· Posar-nos en relació amb professionals de suport al a teva ciutat o comunitat i ofereix informació a altres pares, professors i equip directiu sobre la possibilitat de crear un hort, una zona de joc natural i/o una petita granja a la teva escola.

· Promoure la celebració d’una festa de l’arbre a la teva escola, amb tot tipus d’activitats.

· Si disposem d’agricultors o ramaders pròxims al centre, analitzar les possibilitats de dur a terme algun tipus d’acord de col·laboració.

Idees extretes de: 
 Productes relacionats