Article Idees clau per orientar els plans de lectura i d´escriptura
RESUM ARTICLE

L’article que presentem s’ocupa d’un dels components que ha de formar part dels plans de lectura i d’escriptura: el marc conceptual que dóna sentit i coherència a les accions que s’han de consensuar: què s’entén per lectura i escriptura, quina mena de pràctiques de lectura i escriptura es volen promocionar, quina responsabilitat cal assignar als diferents components de la comunitat educativa, etc. A l’article, s’hi proporcionen criteris i idees clau per elaborar aquest marc conceptual.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Els plans de Lectura i Escriptura de centre
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions