Article Ideologies del llenguatge i lectura crítica
RESUM ARTICLE

En aquest text s’hi argumenta que la lectura crítica ha d’incloure la lectura de les ideologies lingüístiques o les valoracions al voltant del llenguatge. A partir d’una explicació sobre la noció d’ideologies lingüístiques i de la importància que tenen per comprendre el fenomen del llenguatge en tota la complexitat que presenta, s’hi mostra una activitat amb tres moments didàctics per il·lustrar com es pot treballar aquesta noció amb els estudiants.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €