Capítol Igualdad en la educación reglada
RESUM CAPíTOL

El present capítol està organitzat en quatre apartats, que recullen aspectes generals sobre la igualtat en l'educació reglada. En primer lloc es discuteix el paper dels valors socials en la legislació educativa i la seva evolució en el sistema educatiu espanyol des del període de transició democràtica fins als nostres dies. Posteriorment, l'atenció se centra en els valors d'igualtat de gènere i en els moviments feministes que van anar calant en la societat i, també, en l'educació. Després d'això s'analitza el marc legislatiu espanyol per a valorar, finalment, la implicació dels valors d'igualtat i coeducació a l'aula de llengua estrangera.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La igualtat de gènere és un element transversal en el currículum educatiu i, com a tal, hauria d'estar present en totes les àrees de coneixement.

Aquest llibre anima el sector docent i investigador de l'àrea de llengües estrangeres a reflexionar sobre la coeducació a l'aula. Es discuteixen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere des del punt de vista de la legislació educativa en general i el currículum de llengües estrangeres en particular. A més, s'estudia la llengua com a indicador del canvi social a través del llenguatge inclusiu, on es presta especial atenció a l'anàlisi contrastiva espanyol-anglès, anglès-espanyol, i es presenten diferents exemples de gènere des de l'enfocament de la lingüística del corpus.


Llibre disponible per capítols
INDICE