Article Imaginant el Romanticisme La imatge com a instrument didàctic en l'aprenentatge literari
RESUM ARTICLE

Per aconseguir un bon aprenentatge dels continguts de literatura castellana a ESO i batxillerat és imprescindible que l’alumnat conegui i comparteixi amb el docent conceptes bàsics del període literari objecte d’estudi. En aquest article proposem una activitat, posada en pràctica a l’aula, en la qual relacionem els conceptes abstractes amb imatges buscades o creades pels propis estudiants.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Editorial
Monografia: Ensenyar i aprendre a ensenyar llengües
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions