Capítol Impacto emocional del TDAH en estudiantes universitarios
RESUM CAPíTOL

L'objectiu general proposat en aquest estudi és aprofundir en les experiències dins de l'àmbit emocional dels estudiants universitaris diagnosticats amb TDAH. El disseny utilitzat en aquesta recerca és fenomenològic i descriptiu, emmarcat en una metodologia qualitativa basada en històries de vida a través d'entrevistes en profunditat semiestructurades de caràcter biogràfic a tres estudiants universitaris diagnosticats de TDAH. L'anàlisi de les dades recollides es va realitzar mitjançant el programa d'anàlisi de dades MAXQDA 2020. Al llarg de les entrevistes s'observa que els temes relacionats amb els aspectes acadèmics, la qualitat de vida, el diagnòstic i les relacions socials van ser, principalment, els que van tenir un major grau de rellevància. Quant al desenvolupament pròpiament emocional, s'ha pogut observar com els enquestats han sofert diferents problemes a causa dels símptomes del TDAH, especialment quant a autoconcepte, autoestima i empatia. En conclusió, s'ha comprovat la influència del TDAH en la qualitat de vida sobre el desenvolupament emocional dels entrevistats, identificant quins són els factors desencadenants que influeixen en els constructes que conformen aquest tipus de desenvolupament i la relació que tenen entre si.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre compila una sèrie de treballs de recerca realitzats que ofereixen una visió reflexiva i pràctica sobre els reptes als quals s'enfronta l'educació en l'actualitat, com ara projectes i experiències de bones pràctiques en diferents espais i etapes educatives, protocols d'actuació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), treballs sobre inclusió socioeducativa en contextos d'immigració i projectes d'innovació educativa (PID) a la universitat, entre d’altres. Així mateix, es presenten recerques sobre l'impacte de la covid-19 en els sistemes educatius.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: COVID e inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión socioeducativa y organización escolar
Parte III: Inclusión educativa con personas con necesidades especiales