Capítol Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo
RESUM CAPíTOL

Implicar els alumnes en els seus aprenentatges i la seva feina és una de les competències clau que contribueix a redefinir el model d’ensenyament. En aquest capítol se’n defineixen les característiques principals, les quals passen per fomentar el desig d’aprendre, explicitant la relació existent entre el coneixement, el sentit del treball escolar i el desenvolupament de la capacitat d’autoavaluació dels alumnes. Igualment, s’aborda l’estructura del consell d’alumnes i l’oferiment d’activitats de formació opcionals, de manera que es potencia la definició del projecte personal de l’alumne.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €