Article Inclou la convivència
RESUM ARTICLE

Partint de la premissa que l’escola inclusiva és la que té cura de la convi-vència, l’article aborda qüestions com ara el respecte a la diversitat, la formació permanent del professorat i l’acompanyament necessari a tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa. És responsabilitat del professorat generar un clima adequat de convivència que garanteixi la in-clusió i que contribueixi a crear una societat més plural i més justa.



FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Aula de Secundaria (ct)

Continguts de la revista
EDITORIAL
ALGUNA PREGUNTA
M`HA FUNCIONAT
RETRAT
EN PROFUNDITAT
TUTORIA AL NÚVOL
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
CUIDA`T
APRENENTS ENAMORATS
ACTIVISME CLIMÀTIC
    Franquesa Codinach, Teresa / Vilar Recasens, Marta / García Soldevila, Neus
TAULELL DEL PRÀCTICUM
EM SEMBLA INTERESSANT
EDUCANT EN PANTALLES
INSPIRACIÓ VISUAL