Capítol Inclusión eudacitva y prácticas docentes en educación infantil y primaria
RESUM CAPíTOL

El treball s'inscriu en una recerca sobre pràctiques educatives inclusives en educació infantil i primària. El procediment de recerca és el següent: formular el problema de recerca i plantejar l'objectiu principal que és analitzar el significat de l'educació inclusiva i implicacions per a les pràctiques docents. Determinar la metodologia, especificar les categories, subcategories d'anàlisis i tècniques per a la recollida de dades: metodologia de tall qualitatiu/descriptiu, instrument de recerca: entrevista. Les categories d'anàlisis, que engloben subcategories més específiques són les següents: significat de l'educació inclusiva, implicacions de la inclusió en pràctiques docents, alumnat i inclusió i millora escolar i inclusió. Seleccionar participants: la població són centres educatius de Sevilla i Badajoz. La mostra està constituïda per vuit centres d'educació infantil i primària, cadascun constitueix un cas. Validar per experts l'instrument de recerca i aplicar-lo. Recollir les dades, analitzar i interpretar i presentar els resultats en relació amb la freqüència de respostes i mostres del professorat. Conclusions i debat d'acord amb els objectius de la recerca: analitzar el significat que tenen els processos educatius inclusius per al professorat, estudiar el coneixement que té el professorat sobre l'educació inclusiva i les seves implicacions en la pràctica, conèixer la resposta educativa a l'alumnat en el marc de l'educació inclusiva i estudiar la vinculació entre educació inclusiva i millora escolar.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa