Article Incluye la convivencia
RESUM ARTICLE

Partint de la premissa que l’escola inclusiva és la que té cura de la convi-vència, l’article aborda qüestions com ara el respecte a la diversitat, la formació permanent del professorat i l’acompanyament necessari a tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa. És responsabilitat del professorat generar un clima adequat de convivència que garanteixi la in-clusió i que contribueixi a crear una societat més plural i més justa.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Aula de Secundaria (es)

Continguts de la revista
EDITORIAL
ALGUNA PREGUNTA
ME HA FUNCIONADO
RETRATO
EN PROFUNDIDAD
TUTORÍA EN LA NUBE
REFLEXIÓN
EN LA PRÁCTICA
CUÍDATE
APRENDICES ENAMORADOS
ACTIVISMO CLIMÁTICO
TABLÓN DEL PRÁCTICUM
ME PARECE INTERESANTE
EDUCANDO EN PANTALLAS
INSPIRACIÓN VISUAL

Biblioteca de la revista