Capítol Indicaciones de calidad en la enseñanza de la Educación física
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l’autor s’endinsa en l’anàlisi dels indicadors de qualitat en l’ensenyament de l’educació física. Concretament, se centra en com s’han de dissenyar, utilitzar i, sobretot, com s’han d’aplicar per a l’avaluació de programes en educació física. Així mateix, també es treballa l’autoavaluació del professorat amb diferents exemples, com l’ús del portafolis. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El professorat d’Educació física ha de ser catalitzador de canvis en el procés docent, és a dir, ha de resoldre problemes mitjançant solucions noves i creatives. A Educación física. Investigación, innovación y buenas prácticas es poden trobar les indicacions necessàries per afrontar el repte d’innvoar en Educació física. A més, s’ofereixen consells útils per compaginar la investigació educativa amb la qualitat de la docència; innovació i investigació es complementen, amb la intenció última de millorar les pràctiques docents.

Llibre disponible per capítols
INDICE