Capítol Indicadores para evaluar el derecho del niño al juego
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda de manera específica cadascun dels indicadors que constitueixen la matriu SIDERJU. Una matriu que volem que es converteixi en una eina imprescindible perquè els 196 estats part signants de la CDN facin un pas endavant en la inclusió del joc en les polítiques d’infància. Havent-se complert el 30è aniversari del tractat més ratificat internacionalment el 20 de novembre de 2019, la defensa del compliment del dret de les nenes i nens al joc adquireix un gran sentit.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Micro-macro Referencias

Resum del llibre

Cal avançar en polítiques d'infància que contemplin el joc de nens, nenes i adolescents com un element imprescindible per al seu desenvolupament personal i social. Amb la mirada posada en aquest compromís, el llibre presenta un sistema de 24 indicadors amb una mateixa estructura de procés i resultat (SIDERJU),  dirigits a tres àmbits concrets: el familiar, el social i l'escolar, que permeten mesurar l'avaluació del seu compliment.


Llibre disponible per capítols
INDICE