Indicadores para la detección de alumnos con TEA
Resum del recurs

L'autisme és una síndrome que afecta a la comunicació i les relacions afectives i socials. En els manuals de classificació psiquiàtrica internacional està inclòs dins dels trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD).


Descripció del recurs

L'autisme és una síndrome que afecta a la comunicació i les relacions afectives i socials. En els manuals de classificació psiquiàtrica internacional està inclòs dins dels trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD). 

En l'actualitat, tenint en compte la gran variabilitat en l'expressió d'aquests trastorns, està conceptualitzat com un continu i, per designar-ho, s'utilitza el terme "TEA". El TEA inclou una gran diversitat de persones amb dificultats d'adaptació, comunicació, socialització i inflexibilitat mental, que poden observar-se en diferents nivells segons el grau d'afectació.

Identificar el trastorn de l'espectre autista de forma precoç i les necessitats del nen/a és fonamental per poder dur a terme una intervenció primerenca, precoç i personalitzada que permeti aconseguir el màxim nivell d'integració personal i social.

A continuació us oferim tot un seguit d'indicadors i signes d'alerta que es poden utilitzar en la detecció dels alumnes amb trastorn de l'espectre autista en les diferents etapes educatives.