Article Infants que conviuen amb persones malaltes cròniques.
RESUM ARTICLE

En aquest article, s'hi reflexiona sobre l'impacte psicològic que poden exercir les malalties cròniques en els infants que conviuen amb persones que en pateixen. A més, s'hi proposen diferents estratègies per ajudar aquests infants.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €