Article Informàtica, informació i formació.
RESUM ARTICLE

Aquest article pretén donar una visió global del paper que té la informàtica en l'educació, sobretot en l'educació lingüística. Comença fent una reflexió general sobre l'evolució de la comunicació humana i sobre els mètodes usats per distribuir i emmagatzemar la informació. Després fa referència a les relacions, no sempre estables, entre la informàtica i la formació humanística. Acaba descrivint les intervencions informatitzades més destacades en els diversos camps de la formació lingüística: d'una banda, les grans línies de recerca computacional que tenen o que poden tenir una incidència directa en l'ensenyament; de l'altra, els diversos tipus de programes d'informàtica educativa i els seus corresponents substrats pedagògics i didàctics.

AUTORS
Tió Casacuberta, Josep


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Ordinadors per aprendre llengües
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES