Llibre Inglés. Investigación, innovación y buenas prácticas Teacher Development
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-096-7
AUTORS
Duran Martínez, Ramiro / Hobbs, Valerie Howard / House, Susan / Lin, Mei / Paran, Amos / Alonso Alonso, Maria Rosa / Banks, Matthew Benjamin / Cerezo García, Lourdes
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
20,50 €
19,48 €
14,40 €
13,68 €
Resum del llibre
Els capítols que conformen aquest llibre tracten sobre el desenvolupament del professorat, i s’inclouen els temes següents: el desenvolupament i el manteniment de les seves habilitats; l’aplicació de la pràctica reflexiva; el desenvolupament d’habilitats de pensament i el foment de l’autonomia dels estudiants en l’ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera; la realització d’investigacions educatives; el desenvolupament de tècniques d’avaluació; la comprensió i la correcció dels errors dels alumnes; i la Preparació per al pràcticum. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives.
The eight chapters in this book address the question of teacher development, including maintaining and developing teacher skills; applying reflective teacher practice; developing thinking skills and fostering student autonomy in ELT; carrying out educational research; developing assessment techniques; understanding and correcting students’ errors and preparing for your Practicum. Each chapter includes tasks for consolidating the information and more extensive assessment tasks.

Llibre disponible per capítols
INDICE