Capítol Iniciativas y actuaciones para la inclusión educativa desde el equipo directivo de un centro de especial dificultad
RESUM CAPíTOL

Per a la millora escolar i la inclusió educativa, un dels principals focus temàtics de recerca té com a objectiu el lideratge per a la justícia social. Aquest focus atén la millora de resultats i la igualtat per aconseguir una escola més justa i equitativa. Diverses recerques apunten a objectius generals per abordar aquest tipus de lideratge; en el nostre cas, centrem el nostre treball en la identitat professional i com professionals aconsegueixen la inclusió en els seus centres a través de valors d'equitat i justícia social. Aquest lideratge es caracteritza per la seva naturalesa col·laborativa i horitzontal, en la qual es pretén que tot l'equip professional estigui unit i compromès per una escola millor. L'estudi que presentem a continuació tracta d'un centre de secundària d'especial vulnerabilitat i com des de l'equip professional es va optar per la posada en marxa d'iniciatives i propostes que tenien com a eix la inclusió de tots. Aquest estudi presenta un disseny metodològic d'estudi de cas, a través d'entrevistes semiestructuradas, anàlisi basada en teoria fonamentada i anàlisi crítica del discurs. D'aquesta manera, les troballes d'aquest estudi detallen estratègies educatives i professionals fonamentades en lideratge educatiu (visió comuna sobre metes per al col·legi, creació de xarxes inter/intra centre, entre altres) per aconseguir l'equitat i justícia en el centre educatiu. En una última part, s'estableixen diferents línies prioritàries per a futures recerques, com a actuacions inclusives per a un lideratge pedagògic i la consolidació d'una cultura professional col·laborativa per mitjà d'iniciatives, com la creació d'assemblea en la comunitat educativa, tallers formatius per a pares i formació per a un treball col·laboratiu i en equip.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa