Capítol Innovación docente: análisis de los procesos de evaluación en el aula universitaria
RESUM CAPíTOL

La innovació docent té les arrels en els orígens mateixos de la didàctica i acompanya la labor del professorat en el seu procés d'adaptació a l'entorn, amb la necessitat de cobrir les demandes de la societat després de l'experiència (Vidiella, 2019). En aquest estudi s'ha dut a terme una recerca longitudinal quasiexperimental, amb un grup d'intervenció i un grup de control, sobre una població estudiantil universitària de 215 alumnes, dels quals 115 eren dones i 60 homes. L'interès era observar si els processos d'avaluació tradicionals eren més eficaços que una avaluació contínua enfocada per tasques que prescindeix de la figura de l'examen com a element avaluador de l'adquisició de coneixements. Els resultats apunten al fet que no cal fer un examen per generar una avaluació correcta de l'alumnat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE