Capítol Innovación educativa en el área de Música
RESUM CAPíTOL

Què és innovar? Què suposa actualment innovar en educació? Com s’han de dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes d’innovació? Quins agents d’innovació podem trobar al centre i fora del centre? Aquest capítol vol respondre a aquests i a altres interrogants al voltant dels processos d’innovació en l’àmbit de la música, oferint pautes i orientacions metodològiques als futurs docents sobre com poden concebre aquests projectes, de manera que puguin contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat. Així mateix, s’aporten alguns exemples de bones pràctiques en centres d’educació secundària que serveixen per il·lustrar com es pot dissenyar i fer un projecte d’innovació a l’àrea de música, així com diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

Llibre disponible per capítols
INDICE