Capítol Innovación en Educación física
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol gira al voltant de la innovació en educació física, centrant-se en la planificació i sistematització del canvi com a pedra angular de la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Així, després d’una reflexió sobre què vol dir innovar en educació, i en concret en aquesta àrea, s’estableix una sèrie de directrius per al disseny i l’aplicació d’un projecte d’innovació. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El professorat d’Educació física ha de ser catalitzador de canvis en el procés docent, és a dir, ha de resoldre problemes mitjançant solucions noves i creatives. A Educación física. Investigación, innovación y buenas prácticas es poden trobar les indicacions necessàries per afrontar el repte d’innvoar en Educació física. A més, s’ofereixen consells útils per compaginar la investigació educativa amb la qualitat de la docència; innovació i investigació es complementen, amb la intenció última de millorar les pràctiques docents.

Llibre disponible per capítols
INDICE