Capítol Innovación en la enseñanza de la lengua
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol argumentem que la innovació es correspon amb una actitud indagatòria i que en qualsevol projecte d'innovació docent la llengua hi exerceix un rol destacat. Assenyalem dos aspectes clau en l'educació lingüística que poden i han de ser previstos en aquests projectes: la llengua com a activitat de comunicació i construcció de pensament i coneixement, i la llengua com a objecte de reflexió. Amb relació al primer, mostrem exemples de projectes d'innovació docent situats en algunes de les anomenades àrees no lingüístiques (ciències naturals, matemàtiques, ciències socials i geografia i música), en què el tractament nou del contingut curricular no lingüístic comporta al mateix temps un tractament nou del treball amb la llengua, la qual cosa ens permet concloure que qualsevol projecte d'innovació docent és alhora un projecte d'innovació docent en llengua. I, pel que fa a la llengua com a objecte de reflexió, mostrem exemples de projectes d'innovació en els quals es treballa la reflexió metalingüística, ja sigui en el context de l'educació literària, ja sigui focalitzant l'atenció en aspectes gramaticals o lligats a l'escriptura. Tanquem el capítol amb una reflexió sobre el potencial dels projectes d'innovació per a la formació del professorat.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE