Inside Cell VR
Resum del recurs

Aplicació de realitat virtual per treballar la cèl·lula.


Descripció del recurs

Inside Cell VR és una aplicació per treballar les parts de la cèl·lula i les seves funcions mitjançant la realitat virtual. Fomenta que els i les alumnes es converteixin en els i les protagonistes del seu propi aprenentatge, ja que en primera persona poden experimentar què hi ha a l'interior de la cèl·lula i quines són les seves funcions.

Es tracta d'una eina útil per a motivar l'alumnat i crear un espai on es potenciï l'aprenentatge significatiu.

Enllaç: https://bit.ly/2RFmDMW