Capítol Instrumentos para tratar de evaluar
RESUM CAPíTOL

La utilitat d'un instrument en l'àmbit de l'avaluació d'alumnes rau fonamentalment en la seva potencialitat per posar de manifest allò que es pretén avaluar i en la seva possibilitat real de ser ben utilitzat. És a dir, utilitat i factibilitat. Aquest capítol està dedicat a comentar diversos instruments d'avaluació, alguns usuals i uns altres potser menys, com ara exàmens i controls escrits, preguntes a l'aula, proves objectives, quadern de classe, registres i qüestionaris, etc. No s'ha tractat de sistematitzar i classificar totes aquestes eines, ni tampoc les múltiples tècniques existents per recollir dades o informació. Només s'han seleccionat aquelles que per la seva repetida utilització o pel seu valor de canvi podrien resultar significatives.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Progressa adequadament o necessita millorar?… Suficient o notable?… En tot cas, l’una o l’altra qualificació… resulta útil per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge? Aquest és un llibre des del qual es pretén reflexionar, i fins i tot oferir idees per reflexionar, sobre els dilemes a què, en l’àmbit de l’avaluació d’alumnes, acostumem a enfrontar-nos com a professors. Certament, si un va una mica més enllà de les llibretes o els quaderns de classe, els registres i les anotacions, els exàmens i els controls, si un va una mica més enllà de l’estadística, la mitjana i els decimals, es trobarà amb una persona, un nen o una nena, o un jove al qual, a més de provar de proporcionar-li situacions d’aprenentatge que «valguin la pena», hem de jutjar-lo des de l’abast i les limitacions del possible aprenentatge generat. I això no és fàcil. 

Llibre disponible per capítols
INDICE