Capítol Instruments pédagogigues pour le Français Langue étrangère dans le domaine européen
RESUM CAPíTOL

El capítol se centra en dues eines molt utilitzades per afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa en la llengua francesa: el portafolis europeu de les llengües i l’autobiografia de les trobades interculturals. Se centra en les concepcions, els components i les finalitats per exposar, posteriorment, algunes idees sobre la seva utilització. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’aborda un conjunt de continguts d’ordre teoricoconceptual, relatius als elements que componen el currículum de la matèria Llengua estrangera, Francès, d’acord amb l’evolució de les concepcions sobre la naturalesa de la llengua-cultura i de l’aprenentatge subjacents a l’enfocament adoptat a Europa per a una educació i formació lingüística de qualitat. Considerant els referents institucionals europeus, nacionals i regionals, s’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols, que s’han redactat en francès per afavorir el tractament dels termes i les nocions de l’especialitat, i assegurar-ne la utilització efectiva com a factor de desenvolupament i inserció professional del docent. Tant les activitats i la bibliografia com els recursos i els documents s’han proposat amb l’objectiu de desenvolupar un coneixement funcional en el professorat, i permeten passar de les concepcions i dels referents esmentats a les formes dels continguts d’aquesta formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE