Capítol Inteligencias múltiples. Qué significan, qué aportan, cómo se construyen. Cuestiones clave sobre inteligencias múltiples y su enfoque didáctico
RESUM CAPíTOL

La teoria de les intel·ligències múltiples (TIM) constitueix un cos de coneixements relatiu al funcionament de la ment, construïda a partir de les recerques de Gardner. En aquest capítol abordem els principals interrogants que se susciten sobre la TIM i les seves repercussions en l'àmbit educatiu, fonamentalment en l'enfocament de les intel·ligències múltiples (IM). Veurem, per tant, què suposa la TIM i quin significat tenen alguns dels qüestionaments que se li fan. Analitzarem, també, el sentit i l'abast dels seus principis per educar, les seves principals repercussions en desenvolupaments educatius, la seva relació amb altres enfocaments didàctics i el seu enriquiment amb estratègies didàctiques de valor, com el treball sistemàtic en formats i models de pensament, cooperació i educació emocional.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aquest llibre presenta un conjunt d'estratègies i eines per canalitzar aquestes coordenades: ensenyar i aprendre a pensar amb tècniques que estimulen diferents models de pensament, integració de pràctiques amb metodologia de pensament i cooperació i construcció d'estructures didàctiques variades per organitzar els processos amb tasques motivadores, situacions ABP i projectes calidoscòpics.

Un enfocament que creu que la ment es construeix i projecta amb sistemes simbòlics variats. I que, per això, una educació basada en l'existència de múltiples intel·ligències és molt més rica i efectiva que una basada en només dues: perquè els continguts es construeixen, es representen i es comuniquen amb molts més símbols, com defensa Gardner.


Llibre disponible per capítols
INDICE