Article Interacció i aprenentatge en la formació de mestres per al plurilingüisme.
RESUM ARTICLE

L'observació del diàleg que es desenvolupa entre tres estudiantes de la diplomatura de Mestre d'Educació Primària permet de dur a terme algunes reflexions sobre les característiques dels seus processos de construcció del coneixement i sobre les creences i els valors que manifesten respecte de les llengües que són objecte d'ensenyament i aprenentatge a les escoles.

AUTORS
Guasch Boyé, Oriol / Milian Gubern, Marta / Ribas Seix, Teresa


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €