Capítol Interacción comunicativa y lenguaje en la clase de Matemáticas
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol consta de dues parts principals. La primera part està dedicada a la reflexió sobre qüestions d’interacció comunicativa a la classe de matemàtiques (amb i entre estudiants com a base de l’acció didàctica), mentre que la segona tracta algunes de les relacions més significatives entre aprenentatge matemàtic i tipus de llenguatge usats a l’aula (el llenguatge geomètric i els gràfics). S’hi inclouen activitats, exemples i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest llibre està escrit pensant en l'acció didàctica dels docents des del punt de vista de la seva pràctica professional. Per aquesta raó, desenvolupa els apartats següents des de la lògica de les accions professionals unides a la pràctica docent en el procés d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques: finalitats, proposta de tasques, avaluació, planificació curricular, processos d'aprenentatge i acció comunicativa. 

Llibre disponible per capítols
INDICE