Capítol Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas en la población infantil y juvenil
RESUM CAPíTOL

El consum de drogues és un dels principals problemes a què s’enfronta la societat actual, ja que afecta greument no tan sols la salut pública, sinó també el benestar i el desenvolupament adequat de les col·lectivitats. En aquest capítol es parla de la prevenció del consum de drogues i dels tipus d’estratègies existents per a la prevenció del consum de drogues, així com dels diversos àmbits d’intervenció (escolar, familiar i comunitari, entre d’altres). El capítol conté diferents referències bibliogràfiques i elements de suport a la lectura, com ara el «Per saber-ne més».FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
El llibre planteja en primer lloc els aspectes teoricopràctics del treball en equips interdisciplinaris, amb especial atenció al model d’assessorament col·laborador d’enfocament comunitari. Tot seguit i des de la doble perspectiva preventiva i inclusiva, aborda els diferents tipus de mesures que s’han d’adoptar en aquelles situacions que posen els menors en risc d’exclusió, presentant i analitzant les mesures de protecció destinades en concret als menors en situació d’orfenesa, abandonament, maltractament i/o abusos, i en la protecció i atenció educativa dels menors infractors amb mesures judicials d’internament. A més a més, aquest llibre fa una oportuna referència a la legislació vigent a Europa i l’Estat espanyol, així com una anàlisi crítica de les estratègies més contrastades de prevenció de les toxicomanies en nens i adolescents.

Llibre disponible per capítols
INDICE