Capítol Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas en la población infantil y juvenil
RESUM CAPíTOL

El consum de drogues és un dels principals problemes a què s’enfronta la societat actual, ja que afecta greument no tan sols la salut pública, sinó també el benestar i el desenvolupament adequat de les col·lectivitats. En aquest capítol es parla de la prevenció del consum de drogues i dels tipus d’estratègies existents per a la prevenció del consum de drogues, així com dels diversos àmbits d’intervenció (escolar, familiar i comunitari, entre d’altres). El capítol conté diferents referències bibliogràfiques i elements de suport a la lectura, com ara el «Per saber-ne més».FORMATS DISPONIBLES
5.99 €