OBERT   LLEGIR
Capítol Introducció
RESUM CAPíTOL

L'autor reflexiona en aquesta introducció sobre els diferents reptes que afronten els sistemes d'ensenyament i aprenentatge al llarg del segle XXI: canvis tecnocientífics, polítics i de mentalitats. Aquests canvis produeixen importants desfasaments entre la realitat, la tradició i els intents de pensament institucional. Introdueix, així, els diferents apartats que es tractaran al llarg de l'obra.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Els canvis trepidants del món actual posen a l'ordre del dia la necessitat d'una formació en ciències socials, geografia i història. Durant un temps l'ensenyament-aprenentatge dels continguts i mètodes d'aquestes ciències, en els sistemes d'ensenyament-aprenentatge institucionals, s'ha posat en dubte. Avui dia ningú dubta de la seva importància. Les ciències socials atorguen a l'alumnat de primària i secundària una guia per llegir i interpretar el món d'avui a partir dels més diversos referents espaciotemporals. D'això es dedueix que l'ensenyament de les ciències socials més que important és, en l'actualitat, imprescindible per garantir un ensenyament de qualitat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Las ciencias sociales en la enseñanza y el currículum
II Parte: Modelos, casos y propuestas