Capítol Introducción a la educación para el desarrollo, conceptos y evolución histórica
RESUM CAPíTOL

El concepte d’educació per al desenvolupament (ED) està en evolució permanent. La seva configuració conceptual i la seva pràctica estan directament relacionades amb el context i els condicionants històrics del desenvolupament, la cooperació internacional, etc. Amb la finalitat de familiaritzar-nos amb la diversitat de significats i interpretacions que acompanyen el concepte, aquest capítol mostra l’evolució històrica de l’educació per al desenvolupament, des de la dècada dels quaranta fins a l’actualitat, a més de destacar la seva trajectòria a Espanya i recollir, finalment, algunes reflexions sobre els desafiaments o reptes que ha d’abordar l’educació per al desenvolupament per poder continuar avançant.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.


Llibre disponible per capítols
INDICE