COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest llibre s'ha escrit pensant en la necessitat d'aportar materials que serveixin per treballar les competències professionals relacionades amb els processos d'investigació i innovació dins l'aula, els quals són una part fonamental de les competències professionals que volem desenvolupar. Les bones pràctiques que s'inclouen en aquest llibre pretenen exemplificar a nivell d'aula moltes de les idees desenvolupades en els apartats destinats als processos d'investigació i innovació citats anteriorment. Útil tant per al professorat en formació inicial (Màster de Secundària) com per als docents en exercici que vulguin potenciar el seu desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE