OBERT   LLEGIR
Capítol Introducción
RESUM CAPíTOL

En aquesta introducció l'autora posa de manifest la seva intenció de situar-se precisament en aquest espai intermedi entre la ciència de la psicologia i l'art de l'ensenyament. El propòsit del llibre, anuncia, és ajudar els docents i altres professionals de l'educació en la tasca de promoure en els alumnes la utilització autònoma d'estratègies de comprensió lectora. Ens adverteix que no és una tasca fàcil i que cal desconfiar de les recomanacions simples i de les solucions fetes que s'acomoden malament a la complexitat de la vida de l'aula.FORMATS DISPONIBLES
En obert