Capítol Introducción
RESUM CAPíTOL

Aquest llibre pretén, inicialment, posar en relleu l’escàs reconeixement que els estats atorguen al dret del nen al joc, un dret universal de la infància. Amb la intenció d’aprofundir més en aquesta manifestació bàsica humana, en aquest capítol ens agradaria, d’una banda, aproximar-nos a la cultura lúdica a partir d’una perspectiva transcultural i, de l’altra, indicar no ja la importància del joc, sinó reclamar la seva necessitat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Micro-macro Referencias

Resum del llibre

Cal avançar en polítiques d'infància que contemplin el joc de nens, nenes i adolescents com un element imprescindible per al seu desenvolupament personal i social. Amb la mirada posada en aquest compromís, el llibre presenta un sistema de 24 indicadors amb una mateixa estructura de procés i resultat (SIDERJU),  dirigits a tres àmbits concrets: el familiar, el social i l'escolar, que permeten mesurar l'avaluació del seu compliment.


Llibre disponible per capítols
INDICE