Capítol Introducir el aprendizaje cooperativo equivale a cambiar la estructura de aprendizaje de un aula.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol veurem que l’aprenentatge cooperatiu no és simplement un recurs que es pot utilitzar, o no, en funció del que ensenyem o pretenguem aconseguir, sense canviar l’estructura fonamental de l’aprenentatge. L’aprenentatge cooperatiu forma part d’aquesta estructura fonamental, i introduir-lo a l’aula implica fer-hi canvis substancials. Analitzarem l’estructura de l’activitat, de les finalitats i de l’autoritat com a element i condició necessaris per a la introducció de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE